Υστεροσκόπηση

Διάγνωση & Θεραπεία γυναικολογικών παθήσεων

Τι είναι
η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση είναι μια τεχνική ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογία και περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Κατά την υστεροσκόπηση γίνεται έλεγχος με κάμερα του κόλπου, του τραχήλου, του ενδοτραχήλου και της ενδομητρικής έσω γεννητικών οργάνων (μήτρα, ωοθήκες, σάλπιγγες) μέσω μικρών τομών στην κοιλιά. Η υστεροσκόπηση διακρίνεται σε διαγνωστική και επεμβατική.  

Ποιες είναι οι εφαρμογές της υστεροσκόπησης;

Η υστεροσκόπηση εφαρμόζεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων που αφορούν σε παθολογία που εντοπίζεται στο εσωτερικό της μήτρας, δηλαδή στην κοιλότητα της μήτρας (ενδομήτριο) και στην κοιλότητα του τραχήλου (ενδοτράχηλος).

Ενδεικτικά, οι συνηθέστερες παθήσεις που αντιμετωπίζονται με την υστεροσκόπηση περιλαμβάνουν:

  • Πολύποδες ενδοτραχήλου και ενδομητρίου
  • Υποβλεννογόνια ινομυώματα μήτρας
  • Συμφύσεις ενδομητρικής κοιλότητας
  • Διαφράγματα μήτρας
  • Διερεύνηση επανειλημμένων αποβολών & ανεξήγητης υπογονιμότητας
  • Κατακράτηση στοιχείων κύησης μετά από αποβολή

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Ο γυναικολόγος Δρ. Μάριος Χ. Μαρκόπουλος
είναι στη διάθεσή σας!

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Ο γυναικολόγος Δρ. Μάριος Χ. Μαρκόπουλος
είναι στη διάθεσή σας!