Λαπαροσκόπηση

Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική

Τι είναι η
λαπαροσκόπηση;

Η λαπαροσκόπηση είναι μια τεχνική ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογία και περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Κατά τη λαπαροσκόπηση γίνεται έλεγχος με κάμερα των έσω γεννητικών οργάνων (μήτρα, ωοθήκες, σάλπιγγες) μέσω μικρών τομών στην κοιλιά. Η λαπαροσκόπηση διακρίνεται σε διαγνωστική και επεμβατική λαπαροσκόπηση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης;

Η λαπαροσκόπηση αποτελεί, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, τη μέθοδο εκλογής για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των περισσότερων γυναικολογικών παθήσεων. Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις παλαιότερες κλασικές τεχνικές του ανοικτού χειρουργείου της υστεροσαλπιγγογραφίας, με πολλαπλά πλεονεκτήματα για την ασθενή όσον αφορά τόσο στο χειρουργικό αποτέλεσμα όσο και στην ακρίβεια της διάγνωσης πολλών γυναικολογικών παθήσεων. Ιδιαίτερα είναι τα οφέλη της στη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που επιδρούν στη γονιμότητα της γυναίκας.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης συγκριτικά με την ανοικτή χειρουργική:

 • Ελάχιστη μετεγχειρητική νοσηλεία (λίγες ώρες έως μια ημέρα).
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.
 • Ταχύτερη ανάρρωση – σύντομη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.
 • Μικρότερο κόστος νοσηλείας.
 • Καλύτερο αισθητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα (1-3 τομές έως 1 εκ. στο κοιλιακό τοίχωμα, αντίθετα με τις μεγάλες τομές της ανοικτής χειρουργικής).
 • Μικρότερος κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών (συμφύσεων, φλεγμονής στο τραύμα της τομής, μετεγχειρητικής κήλης).
 • Σημαντικά μικρότερη διάρκεια του χειρουργείου, ιδιαίτερα στις διαγνωστικές επεμβάσεις.
 • Λεπτομερέστερη εξέταση της κοιλιάς και των έσω γεννητικών οργάνων (μεγέθυνση της εικόνας του χειρουργού κατά 10-15 φορές, σε σχέση με το ανοικτό χειρουργείο).
 • Εφαρμογή ακριβέστερων χειρουργικών χειρισμών που είναι αδύνατον να εκτελεσθούν στην ανοικτή χειρουργική.
 • Μικρότερη απώλεια αίματος στο χειρουργείο.

Ποιες παθήσεις μπορούν να διαγνωσθούν και να αντιμετωπισθούν με τη λαπαροσκόπηση;

Οι ενδείξεις της λαπαροσκόπησης στις μέρες μας περιλαμβάνουν, ουσιαστικά, όλο σχεδόν το φάσμα της καλοήθους και κακοήθους παθολογίας της γυναίκας, όπως είναι -μεταξύ άλλων- η διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων, όπως:
 • Κύστεις ωοθήκης (καλοήθεις και οριακής κακοήθειας)
 • Ενδομητρίωση
 • Ινομυώματα μήτρας
 • Αδενομύωση μήτρας
 • Συμφύσεις των έσω γεννητικών οργάνων
 • Υδροσάλπιγγα και απολίνωση σαλπίγγων
 • Εξωμήτρια κύηση
 • Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας
 • Καρκίνος της μήτρας, του τραχήλου και των ωοθηκών
 • Πρόπτωση της μήτρας

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Ο γυναικολόγος Δρ. Μάριος Χ. Μαρκόπουλος
είναι στη διάθεσή σας!

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Ο γυναικολόγος Δρ. Μάριος Χ. Μαρκόπουλος
είναι στη διάθεσή σας!