Κρυομυόληση -
Ινομυώματα

Ο Δρ. Μάριος Μαρκόπουλος σάς ενημερώνει
για τη νέα χειρουργική θεραπεία των ινομυωμάτων!

Ινομυώματα

Τα ινομυώματα της μήτρας αποτελούν μια από τις συνηθέστερες καλοήθεις παθήσεις των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, καθώς απαντώνται σε ποσοστό έως και 25% του συνόλου των γυναικών, ενώ στις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 35 – 50 ετών η συχνότητα εμφάνισης των ινομυωμάτων είναι σημαντικά μεγαλύτερη και αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των γυναικών.

Ιδιαίτερη κλινική σημασία έχει το γεγονός ότι τα ινομυώματα της μήτρας στις μισές από τις γυναίκες αυτές είναι συμπτωματικά. Το φάσμα των συμπτωμάτων των ινομυωμάτων περιλαμβάνει τις αιμορραγίες από τη μήτρα, τη δυσμηνόρροια, την επώδυνη επαφή, το χρόνιο αίσθημα βάρους ή πόνου στην κοιλία, τα πιεστικά φαινόμενα στην ουροδόχο κύστη και το έντερο (συχνουρία, δυσκοιλιότητα) και την υπογονιμότητα.

Ως εκ τούτου, τα ινομυώματα της μήτρας αποτελούν έως σήμερα, διαχρονικά, τη συνηθέστερη αιτία αφαίρεσης της μήτρας στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση. Η θεραπεία των ινομυωμάτων μπορεί να είναι φαρμακευτική ή χειρουργική. Η επιλογής της κατάλληλης για κάθε γυναίκα θεραπεία των ινομυωμάτων εξαρτάται από τον αριθμό, την εντόπιση, το μέγεθος των ινομυωμάτων, το είδος και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, την ηλικία της γυναίκας και την επιθυμία της για διατήρηση της γονιμότητάς της.

Η φαρμακευτική θεραπεία είναι συνήθως μακροχρόνια και έχει ως στόχο την παροδική ανακούφιση – αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μέχρι την ηλικία της εμμηνόπαυσης, οπότε επέρχεται η φυσική θεραπεία – ατροφία των ινομυωμάτων.

Η χειρουργική θεραπεία έχει συνηθέστερα ως στόχο την αφαίρεση των ινομυωμάτων ή της μήτρας, επεμβάσεις που γίνονται λαπαροσκοπικά, υστεροσκοπικά ή με λαπαροτομία (ανοικτό χειρουργείο), ανάλογα με την περίπτωση.

Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ινομυωμάτων έχει ως στόχο μια ελάχιστα παρεμβατική θεραπεία που επιτρέπει:

  • την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της μακροχρόνιας φαρμακευτικής θεραπείας και της υποτροπής των συμπτωμάτων μετά τη διακοπή αυτής
  • την αποφυγή της μετεγχειρητικής νοσηρότητας και των πιθανών επιπλοκών της χειρουργικής θεραπείας
  • την αποφυγή της συνολικά αυξημένης νοσηρότητας μετά την αφαίρεση της μήτρας
  • το σεβασμό της επιθυμίας πολλών γυναικών να διατηρήσουν τη μήτρα τους
Η Κρυομυόλυση αποτελεί νέα χειρουργική θεραπεία των ινομυωμάτων που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Κρυομυόλυση

Η Κρυομυόλυση αποτελεί μία νέα χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση των ινομυωμάτων της μήτρας, που ο Δρ. Μάριος Μαρκόπουλος εφαρμόζει αποκλειστικά και κατά πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο.

Η Κρυομυόλυση είναι μια νέα, επαναστατική, ελάχιστα παρεμβατική και αναίμακτη θεραπεία των ινομυωμάτων της μήτρας που έχει ως αποτέλεσμα την ασφαλή, ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ινομυωμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της μήτρας της γυναίκας. Πρόκειται για μια σχετικά απλή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, η οποία γίνεται λαπαροσκοπικά και έχει ως στόχο τη θερμική καταστροφή και συρρίκνωση των ινομυωμάτων με την εφαρμογή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών σε αυτά.

Η υποχώρηση των συμπτωμάτων μετά τη θεραπεία είναι ταχεία και τα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών πολύ υψηλά. Η διάρκεια της θεραπείας είναι ανάλογη του αριθμού και του μεγέθους των ινομυωμάτων, ωστόσο συνήθως διαρκεί 30-45 λεπτά.

Τα πλεονεκτήματα της κρυομυόλυσης έναντι της κλασικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής θεραπείας των ινομυωμάτων είναι σημαντικά και βασικά αφορούν στην ευκολία της τεχνικής, στη σημαντικά μικρότερη διάρκειά της, στην απουσία απώλειας αίματος κατά την επέμβαση, στη σημαντικά βραχύτερη νοσηλεία λίγων μόνο ωρών, στην εντυπωσιακά ταχύτερη ανάρρωση και στην απουσία μετεγχειρητικού πόνου.

Επιπλέον, η Κρυομυόλυση είναι μια χειρουργική θεραπεία που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση το σεβασμό της επιθυμίας της γυναίκας να διατηρήσει τη μήτρα της. Συγκριτικά με τη φαρμακευτική θεραπεία των ινομυωμάτων η Κρυομυόλυση πλεονεκτεί, γιατί επιτρέπει την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της μακροχρόνιας χρήσης φαρμάκων και της επανεμφάνισης των συμπτωμάτων μετά τη διακοπή αυτών. Η Κρυομυόλυση ενδείκνυται σε γυναίκες άνω των 35 ετών (που έχουν ολοκληρώσει την τεκνοποίησή τους) με συμπτωματικά ινομυώματα μεγέθους έως 10 εκ.

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Ο γυναικολόγος Δρ. Μάριος Χ. Μαρκόπουλος
είναι στη διάθεσή σας!

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν»

Ο γυναικολόγος Δρ. Μάριος Χ. Μαρκόπουλος
είναι στη διάθεσή σας!