Αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων με τη μέθοδο της ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής

Αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων με τη μέθοδο της ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής

Τι είναι η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική; Η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική στη Γυναικολογία περιλαμβάνει τις μεθόδους της ενδοσκοπικής χειρουργικής και συγκεκριμένα την διαγνωστική και επεμβατική υστεροσκόπηση και λαπαροσκόπηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των...