Τι είναι η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική;

Η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική στη Γυναικολογία περιλαμβάνει τις μεθόδους της ενδοσκοπικής χειρουργικής και συγκεκριμένα την διαγνωστική και επεμβατική υστεροσκόπηση και λαπαροσκόπηση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων αυτών μεθόδων;

Οι σύγχρονες αυτές χειρουργικές τεχνικές έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις παλαιότερες κλασσικές τεχνικές του ανοικτού χειρουργείου (λαπαροτομία), της υστεροσαλπιγγογραφίας και της διαγνωστικής και θεραπευτικής απόξεσης, με πολλαπλά πλεονεκτήματα για την ασθενή όσον αφορά τόσο στο χειρουργικό αποτέλεσμα όσο και στην ακρίβεια της διάγνωσης πολλών γυναικολογικών παθήσεων. Ιδιαίτερα είναι τα οφέλη της υστεροσκόπησης και της λαπαροσκόπησης στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των γυναικών με υπογονιμότητα.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης συγκριτικά με την ανοικτή χειρουργική είναι πολλαπλά και περιλαμβάνουν:

 • Την ελάχιστη νοσηλεία μετά το χειρουργείο (διάρκειας συνήθως λίγων ωρών εώς μια ημέρα).
 • Τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, που απαιτεί περιορισμένη αναλγητική αγωγή.
 • Τη ταχύτερη μετεγχειρητική ανάρρωση, την ευκολότερη κινητοποίηση και την πολύ σύντομη επιστροφή της ασθενούς στις συνήθεις καθημερινές της δραστηριότητες και την εργασία.
 • Το μικρότερο κόστος νοσηλείας.
 • Το καλύτερο αισθητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα – η λαπαροσκόπηση διενεργείται συνήθως μέσω 1 εώς 3 μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα διαστάσεων εώς 1 εκ. περίπου, αντίθετα με τις μεγάλες τομές της κλασσικής ανοικτής χειρουργικής.
 • Τον μικρότερο κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως είναι η δημιουργία συμφύσεων, η μετεγχειρητική φλεμονή, η διαπύηση και διάσπαση του τραύματος της τομής της κοιλιάς, η μετεγχειρητικής κήλη κα.
 • Τη σημαντικά μικρότερη διάρκεια του χειρουργείου, ιδιαίτερα στις διαγνωστικές επεμβάσεις.
 • Τη λεπτομερέστερη εξέταση της κοιλιάς και των έσω γεννητικών οργάνων (μεγέθυνση της εικόνας του χειρουργού κατά 10-15 φορές, σε σχέση με το κλασσικό ανοικτό χειρουργείο) και την εφαρμογή ακριβέστερων χειρουργικών χειρισμών που είναι αδύνατον να εκτελεσθούν στην κλασσική ανοικτή χειρουργική.
 • Τη μικρότερη απώλεια αίματος στο χειρουργείο.

 

Ποιές παθήσεις μπορούν να διαγνωσθούν και να αντιμετωπισθούν με τη λαπαροσκόπηση;

Η συμβολή της λαπαροσκόπησης είναι σημαντική στην διάγνωση μιας πληθώρας γυναικολογικών παθήσεων και με ιδιαίτερη εφαρμογή στις ασθενείς με υπογονιμότητα:
Οι ενδείξεις της επεμβατικής λαπαροσκόπησης στις μέρες μας περιλαμβάνουν ουσιαστικά όλο σχεδόν το φάσμα της καλοήθους και κακοήθους παθολογίας της γυναίκας, όπως είναι μεταξύ άλλων η χειρουργική αντιμετώπιση:

 • Κύστεων ωοθήκης (καλοήθων και οριακής κακοήθειας)
 • Ενδομητρίωσης
 • Ινομυωμάτων μήτρας
 • Αδενομύωσης
 • Συμφύσεων των έσω γεννητικών οργάνων
 • Υδροσάλπιγγας και απολίνωσης σαλπίγγων
 • Εξωμήτριας κύησης
 • Συγγενών ανωμαλιών της μήτρας
 • Καρκίνου του ενδομητρίου
 • Πρόπτωσης της μήτρας

Ποιές είναι οι εφαρμογές της υστεροσκόπησης;

Η υστεροσκόπηση εφαρμόζεται στην διάγνωση και αντιμετώπιση μιας πληθώρας παθήσεων της μήτρας, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Πολύποδες ενδοτραχήλου και ενδομητρίου.
 • Υποβλεννογόνια ινομυώματα μήτρας.
 • Συμφύσεις ενδομητρικής κοιλότητας.
 • Διάφραγμα μήτρας.
 • Διερεύνηση επανειλημμένων αποβολών, ανεξήγητης υπογονιμότητας.

Από ποιους εφαρμόζεται η ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία;

Η εφαρμογή των μεθόδων της ενδοσκοπικής χειρουργικής απαιτεί τη χρήση ειδικού τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού από εξειδικευμένους Γυναικολόγους κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευμένων σε όλο το φάσμα των ενδοσκοπικών τεχνικών και γυναικολογικών χειρουργείων, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή των ενδοσκοπικών μεθόδων στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών όπου απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση κάποιας γυναικολογικής πάθησης.

Συμπερασματικά, οι μέθοδοι της ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής είναι οι πλέον σύγχρονες και ασφαλείς μέθοδοι χειρουργικής στη Γυναικολογία και όταν εκτελούνται από τους κατάλληλους ιατρούς αποτελούν τη μέθοδο εκλογής στην διάγνωση και θεραπεία πολλών γυναικολογικών παθήσεων.