Η κρυομυόλυση αποτελεί μία νέα χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση των ινομυωμάτων της μήτρας που ο Δρ. Μάριος Μαρκόπουλος εφαρμόζει αποκλειστικά και κατά πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο.
Η κρυομυόλυση είναι μια νέα, επαναστατική, ελάχιστα παρεμβατική και αναίμακτη θεραπεία των ινομυωμάτων της μήτρας που έχει ως αποτέλεσμα την ασφαλή, ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ινομυωμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα την διατήρηση της μήτρας της γυναίκας.

Πρόκειται για μια σχετικά απλή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, η οποία γίνεται λαπαροσκοπικά και έχει ως στόχο τη θερμική καταστροφή και συρρίκνωση των ινομυωμάτων με την εφαρμογή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών σε αυτά. Η υποχώρηση των συμπτωμάτων μετά τη θεραπεία είναι ταχεία και τα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών πολύ υψηλά. Η διάρκεια της θεραπείας είναι ανάλογη του αριθμού και του μεγέθους των ινομυωμάτων, ωστόσο συνήθως διαρκεί 30-45 λεπτά.
Τα πλεονεκτήματα της κρυομυόλυσης έναντι της κλασσικής χειρουργικής και λαπαροσκοπικής θεραπείας των ινομυωμάτων είναι σημαντικά και βασικά αφορούν στην ευκολία της τεχνικής, τη σημαντικά μικρότερη διάρκειά της, την απουσία απώλειας αίματος κατά την επέμβαση, τη σημαντικά βραχύτερη νοσηλεία λίγων μόνο ωρών, την εντυπωσιακά ταχύτερη ανάρρωση και την απουσία μετεγχειρητικού πόνου. Επιπλέον, η κρυομυόλυση είναι μια χειρουργική θεραπεία που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση το σεβασμό της επιθυμίας της γυναίκας να διατηρήσει τη μήτρα της.
Συγκριτικά με τη φαρμακευτική θεραπεία των ινομυωμάτων η κρυομυόλυση πλεονεκτεί γιατί επιτρέπει την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της μακροχρόνιας χρήσης φαρμάκων και της επανεμφάνισης των συμπτωμάτων μετά τη διακοπή αυτών.
Η κρυομυόλυση ενδείκνυται σε γυναίκες άνω των 35 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τεκνοποίησή τους με συμπτωματικά ινομυώματα μεγέθους έως 10 εκ.