Τα ινομυώματα της μήτρας αποτελούν μια από τις συνηθέστερες καλοήθεις παθήσεις των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας καθώς απαντώνται σε ποσοστό εώς και 25% του συνόλου των γυναικών, ενώ στις γυναίκες ηλικίας μεταξύ 35 – 50 ετών η συχνότητα εμφάνισης των ινομυωμάτων είναι σημαντικά μεγαλύτερη και αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των γυναικών. Ιδιαίτερη κλινική σημασία έχει το γεγονός οτι τα ινομυώματα της μήτρας στις μισές από τις γυναίκες αυτές είναι συμπτωματικά. Το φάσμα των συμπτωμάτων των ινομυωμάτων περιλαμβάνει τις αιμορραγίες απο την μήτρα, την δυσμηνόρροια, την επώδυνη επαφή, το χρόνιο αίσθημα βάρους ή πόνου στην κοιλία, τα πιεστικα φαινόμενα στην ουροδόχο κύστη και το έντερο (συχνουρία, δυσκοιλιότητα) και την υπογονιμότητα. Ως εκ τούτου τα ινομυώματα της μητρας αποτελούν εώς σήμερα διαχρονικά τη συνηθέστερη αιτία αφαίρεσης της μήτρας στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση.
Η θεραπεία των ινομυωμάτων μπορεί να είναι φαρμακευτική ή χειρουργική. Η επιλόγη της κατάλληλης για κάθε γυναίκα θεραπείας των ινομυωμάτων εξαρτάται από τον αριθμό, την εντόπιση, το μέγεθος των ινομυωμάτων, το είδος και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, την ηλικία της γυναίκας και την επιθυμία της για διατήρηση της γονιμότητας της.
Η φαρμακευτική θεραπεία είναι συνήθως μακροχρόνια και έχει ως στόχο την παροδική ανακούφιση – αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μέχρι την ηλικία της εμμηνόπαυσης οπότε επέρχεται η φυσική θεραπεία – ατροφία των ινομυωμάτων.
Η χειρουργική θεραπεία έχει συνηθέστερα ως στόχο την αφαίρεση των ινομυωμάτων ή της μήτρας, επεμβάσεις που γίνονται λαπαροσκοπικά, υστεροσκοπικά ή με λαπαροτομία (ανοικτό χειρουργείο) ανάλογα την περίπτωση.
Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ινομυωμάτων έχει ως στόχο μια ελάχιστα παρεμβατική θεραπεία που επιτρέπει την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της μακροχρόνιας φαρμακευτικής θεραπείας και της υποτροπής των συμπτωμάτων μετά την διακοπή αυτής, την αποφυγή της μετεγχειρητικής νοσηρότητας και των πιθανών επιπλοκών της χειρουργικής θεραπείας , της συνολικά αυξημένης νοσηρότητας μετά την αφαίρεση της μήτρας και το σεβασμό της επιθυμίας πολλών γυναικών να διατηρήσουν την μήτρα τους. Η κρυομυόλυση αποτελεί νέα χειρουργική θεραπεία των ινομυωμάτων που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.