• ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
  • IVF
  • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
  • ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
  • ΤΕΣΤ ΠΑΠ
  • ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
  • ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ HPV
  • ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
  • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ 3D – ΥΔΡΟΫΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ – HYCOSY