Συμμόρφωση DPGR

Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου  https://www.mmarkopoulos.gr/
Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία
Cookies στο σύνολο: 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Απαραίτητα – Tεχνικά Cookies (1)
Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                             ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ        
catAccCookies               https://mmarkopoulos.gr             HTTP                   1 μήνας
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καθορίζει εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί τα cookies. Αυτό εξασφαλίζει ότι το σχετικό «πεδίο» συγκατάθεσης δεν θα ξανά εμφανιστεί στον χρήστη.

Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Δεν αποστέλλονται κάπου. Τοπικά αποθηκευμένα στον υπολογιστή του επισκέπτη.